Voor Werkgevers

Bent u werkgever dan bent u samen met uw medewerkers verantwoordelijk voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. De overheid stimuleert u om uw verantwoordelijkheid te nemen voor laag verzuim en een lage instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen die er zijn in Nederland. Als u dit risico goed onder controle houdt (schadelastbeheersing), levert het u voordeel op, zowel financieel voordeel als op het gebied van inzetbaarheid. Wij helpen u graag met de meest passende oplossing.

Eigen Risicodragerschap

U kunt eigen risicodrager zijn of worden voor de Ziektewet en voor de WGA voor vaste medewerkers. Met ingang van 1 januari 2017 wordt het WGA risico voor vaste medewerkers uitgebreid met het risico voor Flexwerkers.

Eigen risicodragerschap betekent dat u zelf regie wil voeren over de uitvoering van de Ziektewet en/of de WGA. U doet dat in plaats van het UWV. Het UWV voert audits uit om te beoordelen of u “in control” bent.

Als u niet aangeeft dat u eigen risicodrager wilt worden, dan vindt uitvoering van de Ziektewet en de WGA plaats via het UWV. Het UWV doet uitkeringen aan uw (ex) medewerkers en presenteert u hiervoor een rekening. Op de zgn. beschikking werkhervattingskas, kunt u zien hoe hoog het bedrag is dat u betaalt. U ontvangt deze beschikking jaarlijks van het UWV.

Als u aan de Belastingdienst aangeeft (of heeft aangegeven) dat u eigen risicodrager wilt worden, dan is dat mogelijk als u een garantie kunt overleggen. Deze garantie wordt verstrekt door een verzekeringsmaatschappij of een borgsteller. In plaats van het UWV neemt u het risico over en uitvoering van de wet voor uw eigen rekening. U kunt dit risico verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij of helemaal zelf gaan dragen (op de balans). U doet dat bij voorkeur als uw organisatie voldoende omvang heeft (minimaal € 3 miljoen loonsom)

 

Wat zijn uw overwegingen bij eigen risicodragerschap?

  • Op strategisch niveau heeft u duurzame inzetbaarheid of strategisch personeelsbeleid als thema opgenomen
  • Op strategische niveau geeft u risicomanagement aan als thema. U onderkent dat personeel één van de risicogebieden is waarop gestuurd moet worden
  • U organisatie is “lean” ingericht. Verzuim en arbeidsongeschiktheid van personeel is ook een proces dat “lean” ingericht kan zijn. Nul % verzuim en niemand in de WGA kan een doel zijn.
  • U verwacht dat u beter in staat bent om processen te managen en re-integratie vorm te geven dan het UWV
  • Uw organisatie is klaar voor eigen risicodragerschap of wil er klaar voor worden.
  • U verwacht dat u grip heeft op verzuim en schadelast en dat u daarom goedkoper kunt zijn dan het UWV

Dienstverlening

Advies

Wij zijn onafhankelijk. Wij adviseren en helpen verbeteringen te realiseren, praktisch, hands-on. U mag van ons maatwerk advies verwachten op het gebied van risicomanagement, eigen risicodragerschap, procesinrichting, schadelastbeheersing. Medewerkers geven wij inzicht en wij helpen om afdelingen te verbinden rond thema’s. Management nemen wij vooraf mee in verandering en verbetering, inspirerend en doelgericht.

Interim Management

Soms is ondersteuning van teams gewenst of is het nodig dat er verbeteringen worden doorgevoerd. Structureel en ingebed in de organisatie. Dan kan het nodig zijn om een externe tijdelijk in te huren voor het realiseren van een doelstelling of een project. Wij hebben ervaring met het verder professionaliseren, het opbouwen en afbouwen van teams binnen organisaties, outsourcing, SLA management. Het verder professionaliseren van teams en het overdragen van onze kennis vinden wij leuk en doen wij graag.

Risicomanagement

Risicomanagement is een actueel thema waarbij inzicht en controle over de risico’s centraal staat. Risico’s in kaart te brengen en vaststellen of deze risico’s zelf gedragen kunnen worden. Risicomanagement is breed en vereist kennis van bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsprocessen. Wij kunnen u ondersteunen op het gebied van netwerk, kennis, implementatie of software.

Business Development

U zoekt nieuwe mogelijkheden in de verzekeringsbranche of u wilt uw bestaande aanbod aan klanten uitbouwen? Wij denken graag met u mee bij het bieden van nieuwe diensten of nieuwe producten. Tevens het verder ontwikkelen van bestaande diensten of producten.